ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Πρωταρχικός στόχος της εταιρείας μας, η προσήλωση στην ποιότητα τόσο σε επίπεδο προιόντων όσο και σε επίπεδο υπηρεσιών.

Η συνεχής εξέλιξη των προιόντων “ΔΑΝΕΛΗΣ”, ο οργανωμένος ποιοτικός έλεγχος και η επένδυση στην προσωπική επαφή με τον πελάτη, έχει ανταμείψει την εταιρία με σταθερή αύξηση του κύκλου εργασιών της.

Η εταιρεία πιστεύει στην ιδέα της βέλτιστης ποιότητας, οικολογικής συνείδησης και δραστηριοποιείται σε όλους τους τομείς για να την επιτύχει :

  • Eξυπηρέτηση πελατών
  • Αγορά άριστης ποιότητας πρώτων υλών
  • Βέλτιστη κατασκευή
  • Ελαχιστοποιημένοι χρόνοι παράδοσης
  • Άψογες τοποθετήσεις